ความสวยความงาม ดูดวง เพศศึกษา เรื่องหญิงๆทั่วไป แต่งงาน แ้ม่และเด็ก เรื่องเล่าประสบการณ์


ตั้งชื่อ การตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก หลักการตั้งชื่อให้เป็นมหามงคล

บทความจาก : http://www.mahamongkol.com
ควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1 ต้องยึดหลักความถูกต้องของภาษา ต้องเขียนและสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
2 ฟังดูแล้วไพเราะสละสลวย ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ยืดยาวหรือแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนเกินไป
3 เหมาะสมกับเพศ-วัยและยุคสมัย ชื่อที่ดีควรฟังดูแล้วสอดคล้องกับบุคคลิก-วัย และบอกเพศได้
4 มีความหมายเป็นมงคล ถ้าแปลแล้วไม่เข้าท่าก็ไม่ควรนำมาตั้ง เช่น ?ชัลลุกา? แปลว่าปลิง
5 ไม่ควรสูงเกินวาสนา เช่นคล้องจองกับชื่อเทพเจ้าลัทธิต่างๆ หรือคล้องจองกับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน

6 ยึดความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ช่วงประมาณ40ปีมานี้ มีศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้นมากมายแต่ที่เป็นนิยมมากๆเห็นจะมี2-3ศาสตร์ดังนี้

6.1หลักของทักษาปกรณ์ ศาสตร์นี้ถือว่าเป็นแม่บทแห่งการตั้งชื่อมีคนใช้กันมายาวนานที่สุดและใช้มากที่สุด โดยจะเน้นการตั้งชื่อของบุคคลให้มีอักษรเป็นวรรคเดช, วรรคศรี,วรรคมนตรี ไม่ให้มีอักษรที่เป็นกาลกิณีปะปนในชื่อ ก็เป็นเรื่องแปลกที่ศาสตร์นี้ไม่เคยถูกเขียนออกมาเป็นคำพยากรณ์เลย เพียงแต่บอกถึงเรื่องอิทธิพลของตัวอักษรของชื่อเพียงสั้นๆ และยังไม่ได้กล่าวถึงความสำคัญของนามสกุลของบุคคลแต่ประการใด
(ปัจจุบัน มีคนพยายามเอาตำราทักษามาใช้เป็นหลักในการตั้งนามสกุล..ซึ่งก็คงเป็นเรื่อง ตลกแบบวุ่นวายเพราะคนในครอบครัวหนึ่งๆย่อมมีคนเกิดต่างวันกัน ถ้าเป็นเช่นนี้บ้านหลังนี้คงต้องใช้กันหลายนามสกุลเพราะต้องคอยหลบพวกตัว อักษรกาลกิณีกันโกลาหล)

(ดูตารางทักษาปกรณ์)

6.2หลักโหราเลขศาสตร์ (Numerology) ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเพราะไม่ได้ใช้แต่เฉพาะที่ประเทศไทย แต่มีใช้เป็นสากลทั่วโลก เพียงแต่คำพยากรณ์คงเขียนแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมและเชื้อชาติ ศาสตร์นี้กล่าว ถึงเรื่องกำลังของตัวเลขโดยจะตรวจอักษรทุกตัวให้ความสำคัญทั้งชื่อตัว,ชื่อ กลาง,ชื่อนามสกุล? กล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวอักษรกับอิทธิพลของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล อ้างถึงเรื่องธาตุต่างๆในจักรราศี
วิชาเลขศาสตร์นี้ต่างประเทศเขานิยมใช้กันมานานหลายศตวรรษแล้ว สำหรับในประเทศไทยบรมครูที่เป็นคนคิดค้นขึ้นมาคือท่านอาจารย์พลูหลวงดังนั้นตำราเลขศาสตร์ต่างๆ ในเมืองไทยที่นักโหราศาสตร์นำมาใช้ตั้งชื่อล้วนแล้วแต่ได้รับการสืบทอดมาจากอาจารย์พลูหลวงทั้งสิ้น

(ดูหลักโหราเลขศาสตร์)

6.3หลักนามศาสตร์อื่นๆ ปัจจุบันก็มีผู้นำเอาศาสตร์อื่นๆมาประยุกต์เข้าเป็นนามศาสตร์ และปรากฎว่าก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วๆไป มากเช่นกัน อาทิเช่น
6.3.1? หลักการนับค่าอายตนะ6 เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งใน”นามศาสตร์”ที่กล่าวถึงเส้นทางชีวิตของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์อันเนื่องมาจากอิทธิพลของ(เข้าไปอ่านรายละเอียดข้างใน)
6.3.2? หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก?ตำรานี้กล่าวถึงตัวอักษรที่ถูกทิศไม่เป็นมงคลกับทิศยามเกิด(เข้าไปอ่านบทความรายละเอียดข้างใน)
หลักการตั้งชื่อให้เป็นมหามงคล
ตารางทักษาปกรณ์
วิชาโหราเลขศาสตร์
การตรวจดูทิศหลาวเหล็ก
หลักค่าอายตนะ6
ความหมายของเลขอายตนะ6